Chci nastoupit!
Co pro to musím (jako zákonný zástupce, jako budoucí klient) udělat?

Služba je poskytována 24 hodin po celý rok. Kapacita služby je 12 osob
Úhrada za den činí 180 Kč na osobu.

(120 Kč příspěvek na stravu, 60 Kč ubytování)

Většinu informací týkající se provozu a fungování TK EXIT naleznete na těchto webových stránkách (ještě více informací naleznete v Průvodci terapeutickou komunitou v sekci Ke stažení).  Neváhejte zavolat a informovat se ohledně věcí, ve kterých máte otazníky, případně si domluvte termín, kdy přijede zákonný zástupce s klientem nebo plnoletý klient na jednání se zájemcem (kontakty na hlavní stránce O nás). Toto jednání je první schůzkou pracovníků terapeutické komunity a klienta, kde pracovník mapuje situaci klienta a společně se baví, co mu může TK nabídnout. V tomto jednání je zahrnuta i malá exkurze po domě, aby si sám klient udělal představu o tom, jestli bude chtít nastoupit nebo nikoliv. Zároveň jsou předány formuláře nezbytné pro nástup do terapeutické komunity (Žádost o přijetí do terapeutické komunity, Vyjádření lékaře, Doporučení zájemce do programu - k dispozici také v sekci Ke stažení). 
Jednání se zájemcem trvá cca 1 - 1,5h. Pokud klient není plnoletý, je nezbytné, aby u jednání se zájemcem byl přítomný zákonný zástupce.

Pokud se klient rozhodne nastoupit do programu terapeutické komunity, domlouvá si s pracovníky datum a přesnou hodinu nástupu. Je důležité, aby byl klient při nástupu "čistý" - neužil nejen bezprostředně, ale i několik dnů před nástupem návykovou látku (součástí nástupu je orientační drogový a alkoholový test). Balí si sebou potřebné věci a obuv odpovídající aktuálnímu ročnímu období (Komorní Lhotka je situovaná pod horama, je zde větší zima :) a v odpovídajícím množství adekvátní k délce léčby. K nástupu přichází plnoletý klient nebo klient se zákonným zástupcem s vyplněnými formuláři, včetně napsaného životopisu, který je součástí Žádosti o přijetí do terapeutické komunity. 
Nástup do programu terapeutické komunity trvá cca 2 - 3h v závislosti na objemu přivezených věcí.

Vytvořte si webové stránky zdarma!