Co vám nabízíme

 • Poskytnutí ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu,
 • Zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení
 • Zajištění podmínek pro samostatnou přípravu stravy, včetně pomoci s její přípravou
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Individuální terapie a poradenství
 • Skupinová terapie a poradenství (dynamická skupina, prevence relapsu...)
 • Individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
 • Pracovní terapie
 • Práce s rodinou, rodinná terapie, skupiny pro rodiče a blízké klientovi
 • Sociální práce
 • Socioterapie
 • Zátěžové programy
 • Krizová intervence
 • Orientační testy na přítomnost návykových látek

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin po celý rok. Kapacita služby je 12 osob.
Doporučená délka pobytu je 6 měsíců.

Vytvořte si webové stránky zdarma!