Co my požadujeme

  • Dobrovolný vstup a motivace k léčbě
  • Přijetí řádu a pravidel života v komunitě
  • Písemné doporučení některého z odborných zařízení (psychiatr, psycholog, ambulantní adiktologická služba, středisko výchovné péče, aj.) o vhodnosti léčby v komunitě (viz. záložka Ke stažení)
  • Osobní účast na jednání se zájemcem o službu
  • Vyplnění žádosti o přijetí do terapeutické komunity (viz. záložka Ke stažení)
  • U nezletilých klientů je vyžadován souhlas a spolupráce zákonného zástupce.

Úhrada za den činí 180 Kč za osobu
(120 Kč příspěvek na stravu, 60 Kč ubytování)

Vytvořte si webové stránky zdarma!