Jak celá léčba bude vlastně probíhat?

Jednotlivé etapy máme rozdělené do fází.
Každá jedna má svůj význam.

První, co Tě čeká, je klauzura.
Místo a čas, kdy budeš sám/sama se sebou.
Uvědomíš si, co Tě k nám přivedlo a proč jsi právě tu.
V prvních dnech dostaneš prostor na skupině.
Přesvědčíš i nás? 

Nultá fáze - 14 dní

To je přesně ta doba, kdy si vyjasníš, co vlastně chceš a zda je TK pro Tebe to pravé. Dostaneš prostor pro adaptaci. Dost času pro otázky, z nichž žádná nebude zbytečná. Dostaneš svého garanta (s tím budeš mít 4 individuální pohovory) a "velkého bráchu" nebo "velkou ségru" čili člověka, který je tu déle než Ty a na kterého se můžeš s čímkoli obrátit. Můžeš zavolat rodičům, jinak žádný mobil ani net. A to je vše. Zdá-li se Ti to málo, pro postup do další fáze potřebuješ zpracovat svůj příběh, což je Tvé zatím jediné téma, ale hodně VELKÉ téma.

První fáze - 4 týdny

Zapojíš se do dění ve skupině, věci se začnou dít pravidelně a budou Ti dávat smysl. Povinnosti především. Takže pokud děláš školu, budeš se učit. V rámci pomocných funkcí se postaráš o dům i pozemek, protože komunita fakt není dovolená all inclusive. Zařídíš si doktora, začneš se dávat zdravotně do pořádku, budeš se učit relaxovat, osvojovat návyky a zpracovat chutě. Hlavně Tě čeká práce na Tvých tématech. Ta budou tentokrát čtyři: Zacházení s režimem; Zvládání náročných situací (tady Ti pomůžeme vynořovat Tvé zdroje), Drogy a chutě; Rodina a blízké vztahy. Opět máš nárok na minimálně 4 individuály se svým garantem, proběhnou taky alespoň dvě setkání (konzultace) s Tvou rodinou a ta Tě již může o víkendu navštívit. V doprovodu můžeš opustit areál a volat z kanceláře týmu.

Druhá fáze - 1,5 měsíce

Začíná klauzurou, ve které zpracuješ všechna svá témata formou odpovědí na garantovy otázky. Poté se ujmeš řídících funkcí, kde už sám povedeš pomocníky z 1. fáze. Tvá témata jsou např. Zvládání chutí - práce se spouštěči; Stabilizace režimu (upevnění nových změn); Prevence relapsu; Budoucnost - orientace na studium, práci apod., Život po komunitě; Trávení volného času. Zvládnutí témat a funkcí je podmínka pro postup do 3. fáze. Naplánuješ aktivitu pro celou komunitu. Pořešíš svou následnou péči. Máš minimálně jeden individuál s garantem týdně. V této fázi naplánuješ, zrealizuješ a následně zhodnotíš výjezd do své rodiny a proběhne taky rodinné setkání na komunitě a dvě rodičovská setkání.

Třetí fáze - 14 dní

Odpoutáváš se od komunity a připravuješ na odchod do reálného života. Pracuješ již mimo komunitu (ve střediscích Slezské diakonie), absolvuješ motivační kurzy, na víkendy jezdíš domů, máš zajištěn kontakt s následnou a ambulantní péčí, jednou za 14 dní absolvuješ pohovor se svým garantem a povedeš závěrečnou skupinu, kde zhodnotíš, co všechno jsi se v TK naučil / naučila a představíš plán, co budeš dělat po komunitě. Na rodičovském setkání se sestaví plán pro rodinu do budoucna. Můžeš ve vymezeném čase užívat net a v kanceláři i mobil.

Vytvořte si webové stránky zdarma!