Náš tým

Jsme složeni z mužů a žen různého věku a zkušeností :)

Poradci / terapeuti

Jsou pracovníci, kteří odpovídají za odborný program.

Poradce / terapeut bude klienta provázet po celou dobu léčby jako jeho garant. Je odpovědný za odborné skupiny (blíže popsáno v záložce Fungování v komunitě) a celkově podporuje klienta s přihlédnutím k jeho aktuálnímu rozpoložení a potřebám. Garanta léčby si klient vybírá z kraje pobytu v terapeutické komunitě. "Mít garanta" v praxi znamená, že společně pracujete na tématech klienta (tebe) prostřednictvím individuálních pohovorů, garant dohlíží na práci s rodinným systémem a na léčbu klienta celkově.

Sociální pracovník pro sociálně-pedagogickou činnost

Je pracovník, který odpovídá za plnění individuálního vzdělávacího plánu klienta.

Pedagogický pracovník klienta provází při studiu, chystá úkoly vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu klienta a vytyčuje klientovi studijní plán na týden. Na konci týdne klient s pedagogickým pracovníkem zadané úkoly zkontrolují a zhodnotí, jak se studium dařilo. I v době nepřítomnosti pedagogického pracovníka dostávají klienti přímou podporu při vzdělávání od pracovních terapeutů, případně od poradců / terapeutů.

Pracovní terapeuti

Jsou pracovníci, kteří odpovídají za "všední fungování".

Pracovní terapeut klientovi v léčbě poskytuje podporu při zvládání všedních věcí, kterým se klient po dobu léčby učí. Může to být o podpoře při práci v kuchyni, při pracovní terapii na zahradě, v interiéru terapeutické komunity - avšak nenechte se zmást, pracovní terapeut za Vás vaše povinnosti plnit nebude. Také klienty podporují při studiu (pomohou s naučením látky, případně ověří, zdali klient látce porozuměl, aj.), plánují společně s klienty zátěžové aktivity, atd. Pracovní terapeuti se rovněž účastní odborných skupin, jsou kompetentní v poskytnutí krizové intervence a jsou nepostradatelnou a nenahraditelnou součástí celého procesu léčby závislosti klienta. 

Arteterapeut / dramaterapeut


Je pracovník, který zajišťuje odborné arteterapeutické, případně dramaterapeutické skupiny. Ty probíhají jednou týdně.

Personální zajištění Exit, terapeutické komunity

Vytvořte si webové stránky zdarma!